Naša firma DM stavby sa zaoberá problematikou čistenia fasád bytových a rodinných domov už niekoľko rokov.

  V súčasnej dobe sa objavujú na trhu nové druhy omietok a ochranných náterov na báze nanotechnológií so zvýšenou odolnosťou voči mikroorganizmom. Na druhej strane majú horšie niektoré iné technické vlastnosti, sú drahšie a náročnejšie na realizáciu. Ako sa hovorí, nič nie je večné a výsledky sa ukážu po rokoch. Preto ešte raz opakujem, najlepší a najlacnejší spôsob ochrany je prevencia a pravidelná údržba. Z uvedených dôvodov by mali vlastníci bytových domov zvážiť a vyčleniť časť finančných prostriedkov aj na takéto účely.

  • 1. krok = Konzultácia

   1. krok = Konzultácia

   Prvý krok sa skladá väčšinou z dvoch menších a to: 1.obhliadka staveniska2.konzultácia so zákazníkom o jeho stavebnom zámere na základe čoho sa dohodnú ďalšie kroky
  • 2. krok = Plánovanie

   2. krok = Plánovanie

   Náš druhý kok je plánovanie a spočíva vo voľbe vhodných materiálov a vypracovanie cenovej ponuky.Dohodnutie nastavenie zmluvných podmienok, platieb a termínov.
  • 3. krok = Realizácia

   3. krok = Realizácia

   Tretí krok je samotná realizácia alebo samotné vykonávanie diela.
  • 4. krok = Odovzdanie

   4. krok = Odovzdanie

   Štvrtý a posledný krok spočíva v kontrole prevedenia vykonaného diela zákazníkom a podpísanie preberacieho protokolu.

  Dohodnite si obhliadku a nacenenie máte od nás zadarmo.

  Neváhajte.
  Ozvite sa nám.

  KANCELÁRIA

  mobil_dm_stavby.png